Scroll to top
Časovi engleskog jezika © 2019, Miodrag Kostić

Engleski za početnike


ispravan način učenja

Engleski za početnike ―
dobar pristup je "pola posla" 🙂

Ako ste početnik što se tiče engleskog jezika i hoćete da naučite engleski na pravi način, koristiće vam da pročitate ovaj tekst.

Postoji nekoliko bitnih oblasti na koje treba obratiti pažnju kao početnik, a koje ćemo objasniti.

Te oblasti su sledeće:

 1. Pravilan početni odabir oblasti učenja iz engleskog jezika
 2. Predubeđenja o sopstvenom znanju
 3. Dobra praksa pri učenju engleskog jezika

Njihovim pojašnjenjem ćemo vam pružiti sledeće prednosti: znaćete kakvo znanje biste trebali da steknete tokom učenja engleskog za početnike i kako da kao početnik na pravi način pristupite učenju engleskog jezika.

Pravilan početni odabir oblasti učenja iz engleskog jezika

Svrha i ciljevi učenja jezika su različiti. Bez obzira za šta ga želite koristiti, tome treba prići na ispravan način i sa izuzetnom pažnjom i strpljenjem, zato što je početak učenja jezika kao gradnja jednog objekta.

Da bi taj objekat trajao dugo njegova osnova (temelj) mora biti stabilna, jer ono što će stajati na tom temelju treba da traje dovoljno dugo i kvalitetno za onoga koji to koristi.

Kada polaznici kreću u avanturu zvanu engleski za početnike imaju određena predubeđenja kako bi to trebalo da izgleda i šta je po njima naizgled važno u celoj toj avanturi.

Obično se razočaraju misleći da dinamika rada i odabir oblasti učenja nisu onakvi kako su oni očekivali.

Primera radi, većina ljudi greši prilikom konverzacije prevodeći srpske rečenične konstrukcije na engleski jezik, što im kasnije stvara probleme prilikom korišćenja složenijih govornih struktura.

Pravilan pristup za prvi susret sa engleskim jezikom treba da počne najvažnijim glagolom engleskog jezika – glagolom Biti (TO BE) i ličnim zamenicama (PERSONAL PRONOUNS), koje sa njim sačinjavaju izuzetno važnu simbiozu.

Pored ovih oblasti ono što bi početnik trebao da zna su još i:

 • prisvojni pridevi (POSSESSIVE PRONOUNS)

 • pridevi za količinu (QUANTITATIVE ADJECTIVES)

 • opisni pridevi (DESCRIPTIVE PRONOUNS),

 • glagol "imati" (HAVE/HAS GOT)

 • pokazne zamenice (THIS/THAT/THESE/THOSE)

 • modalni glagol "moći / umeti / znati / biti u stanju" (CAN)

 • konstrukcije ‘ima / nalazi se / postoji’ (THERE IS / THERE ARE)

 • množina imenica (PLURAL OF NOUNS)

 • lične zamenice kao objekat (PERSONAL PRONOUNS)

 • prosto sadašnje vreme (PRESENT SIMPLE TENSE) i trajno sadašnje vreme (PRESENT CONTINUOUS TENSE)

 • "GOING TO" konstrukcija za izražavanje budućnosti

Sve ovo bi predstavljalo temelj početnog znanja engleskog jezika.

Poželjna dinamika rada za nekoga ko počinje da uči engleski jezik je, po mom iskustvu profesora engleskog jezika, 2 puta nedeljno po 90 minuta.

Predubeđenja o sopstvenom znanju

Polaznici obično misle da je njihovo znanje dovoljno obimno i kvalitetno da bi oblasti iz engleskog za početnike za njih bile jednostavno gubljenje vremena.

Tokom učenja naprednijih znanja shvataju da su određene stvari propuštene i predstavljaju teško nadoknadiv gubitak u daljem savladavanju komplikovanjih gramatičkih struktura i naravno konverzacije.

Engleski za početnike nije nikako uzaludno utrošeno vreme i trud, jer ono što tada naučite ostaje vam trajno na korišćenje kao i mogućnost da to vaše znanje prenesete drugima na najbolji mogući način.

Dobra praksa pri učenju engleskog jezika

Veoma je važno napomenuti da nova znanja koja ste usvojili treba što češće koristiti u praksi kroz vežbu. Zašto je to važno?

Engleski jezik, kao i svaki drugi strani jezik je živa stvar i veoma brzo nestaje ukoliko se ne koristi. Čak i ono što ste znali počinje da bledi ukoliko nemate mogućnost za vežbu i za primenu u praksi. Od izuzetnog značaja je vaše samostalno posvećivanje usvojenim znanjima.

Da biste se kasnije upustili u daleko složeniju avanturu koju nose sledeći nivoi znanja engleskog potrebno je, dakle, da usvojite ono što smo izložili u tekstu: pravilan početni odabir oblasti engleskog jezika(koje smo taksativno naveli), da odbacite loša predubeđenja o sopstvenom znanju(ako ih imate), da usvojite i pridržavate se određene dinamike rada, i na kraju, da usvojite ispravan stav prema učenju engleskog jezika(da redovno praktikujete naučeno).

Praktikujući ove stvari Vaše učenje engleskog će biti maksimalno efikasno te ćete vrlo brzo i bezbolno proći kroz početnu fazu učenja engleskog i biti spremni za naprednije nivoe znanja engleskog jezika.