Scroll to top
Časovi engleskog jezika © 2019, Miodrag Kostić

Privatni časovi engleskog jezika


ispravan način učenja

Privatni časovi engleskog jezika ―
opredeljenje za privatne časove ili za školu jezika

Pre samog početka učenja engleskog jezika uvek postoji dilema:
„Da li izabrati rad u školi engleskog jezika(u grupi) ili privatne časove engleskog jezika“?

Ako Vas interesuje odgovor na ovo pitanje pokušaćemo da Vam pomognemo. Prećićemo:

 • Razlog učenja engleskog u školi jezika (u grupi)

 • Razlozi za privatne časove engleskog jezika

Uporedivši razloge ćete nedvosmisleno znati kako da uložite svoju energiju(da li da učite engleski u školi ili putem privatnih časova) u skladu sa onome što Vama najviše odgovara, a naravno sa ciljem da na najefikasniji način naučite engleski jezik.

Razlozi učenja engleskog u školi jezika (u grupi)

Ako se polaznik prvi put susreće sa učenjem engleskog jezika smatra da mu rad u grupi daje bolje mogućnosti, možda da se dokaže u konkurenciji drugih polaznika. Te prednosti su najčešće:

 • Druženje sa vršnjacima – Deca/tinejdžeri najčešće počinju sa učenjem engleskog u školi jezika/grupi kada im drugovi ili drugarice takođe kreću, da bi išli ili se vraćali zajedno.
 • Različite društvene aktivnosti – Škole stranih jezika takođe organizuju međusobna druženja uz različite aktivnosti(zabave, klubovi, pozorište itd.).
 • Materijalni momenat – škole stranih jezika pružaju relativno pristupačnije kurseve.

Prve dve stavke nam ukazuju da je ovo više vid učenja kroz druzenje, a manje učenje zbog samog cilja – UČENJA. Moje iskustvo sa polaznicima ovakvih kurseva je da iako naizgled društveni i materijalni momenat izgledaju kao prednosti ovakvog vida učenja, na duži rok polaznici, u većini slučajeva, bivaju razočarani nivoom sopstvenog znanja engleskog jezika, koji usvoje u toku grupne nastave.

Slični tekstovi,
koji Vas još mogu interesovati:

Razlozi za privatne časove engleskog jezika

Bez obzira na prednosti koje pruža rad u grupi (manjoj ili većoj), te prednosti blede u poređenju sa prednostima privatnih časova engleskog jezika.

Razloga zašto su privatni časovi engleskog jezika bolja opcija za učenje, postoji više, a ovo su samo neki od njih:

 • Direktan rad – Direktan rad (jedan na jedan, eventualno dva na jedan) je najefikasniji.
 • Potpuno iskorišćeno vreme – Dobijate potpuno iskorišćeno vreme za koje ste se odlučili za učenje.
 • Objašnjenja bez pritiska – Mogućnost da pitate neograničeni broj puta sve stvari koje vam predstavljaju problem bez ustezanja da koristite tuđe vreme.
 • Potpuna posvećenost profesora polazniku – Potpuna posvećenost profesora polazniku tokom čitavog časa.
 • Stalni kontakt sa profesorom – Mogućnost da kontaktirate profesora i van vašeg termina za različita objašnjenja i pomoć tokom izrade domaćih zadataka i drugih poteškoća vezanih za učenje.
 • Učenje bez pritiska – Stvaranje prisnije i opuštenije atmosfere između polaznika i profesora što polaznika oslobađa pritiska i daje mu mogućnost da usvojeno znanje iskaže na najkvaliteniji način.

Ukoliko ste imali dilemu „Privatni časovi engleskog jezika ili škola engleskog jezika“, nadam se da su vam uporedni prikazi razloga za rad u grupi i razloga za privatne časove bili od pomoći.

Sa poređenjem izloženim u ovom tekstu Vi sada imate znanje o prednostima jednog i drugog vida učenja, te možete doneti ispravan sud koje rešenje Vama najviše odgovara i šta je za Vas najbolje.