Scroll to top
Časovi engleskog jezika © 2019, Miodrag Kostić

Gramatika engleskog jezika


ispravan način učenja

Gramatika engleskog jezika ―
ispravan način učenja

Zašto je gramatika engleskog jezika toliko važna i šta je neophodno da bi se ona dobro savladala?

U ovom tekstu ćemo izložiti odgovore na ova pitanja. Konkretno, pozabavićemo se sledećim pitanjima:

  1. Šta je zapravo najbitnije znati kod gramatike engleskog jezika?
  2. Koju zamku treba izbeći pre „hvatanja u koštac“ sa gramatikom engleskog jezika?
  3. Zašto vredi uložiti trud u učenje gramatike?

Odgovori na ova pitanja će vam pomoći da uvidite važnost dobrog savladavanja gramatike engleskog jezika i da znate na šta tačno treba da se fokusirate pri učenju iste da biste je najbrže savladali.

Slični tekstovi,
koji Vas još mogu interesovati:

Šta je zapravo najbitnije znati kod gramatike engleskog jezika?

Prva stvar koju treba naglasiti je da gramatika engleskog jezika NIJE TEŠKA u poređenju sa gramatikama drugih popularnih jezika.

Oslobođena komplikovanih struktura kao što su padeži, gramatika engleskog jezika stavlja akcenat na vremena, koja čine njenu suštinu. Sve što se uči je, na ovaj ili onaj način, vezano za glagolska vremena.

Važnost pravilnog korišćenja vremena možemo videti na sledećim primerima:

  • Did you go to the cinema this week? (Prevod: Da li si išao/ste išli u bioskop ove nedelje?) ili
  • Have you been to the cinema this week? (Prevod: Da li si bio/ste bili u bioskopu ove nedelje?)

Ovde su postavljena dva gotovo identična pitanja korišćenjem dva različita vremena (Past simple tense i Present perfect simple tense). Ispravno postavljeno pitanje je: Have you been to the cinema this week?

Zbog čega je to tako? Zato što govorimo o periodu vremena koje još traje i postoji mogućnost da se takva radnja ipak dogodi do isteka pomenutog perioda.

Priličan broj polaznika bi na ovakva dva pitanja imao sledeću dilemu: „Da li će me sagovornik razumeti?“

Odgovor bi bio da, ali će znati da je jedno od ova dva pitanja postavljeno korišćenjem pogrešnog vremena.

Bez obzira da li će vas sagovornik razumeti ili ne, ovo će Vam kasnije praviti smetnje u daljem radu i korišćenju engleskog jezika zato što je od samog starta pogrešno naučeno korišćenje odgovarajućeg vremena za potrebnu situaciju.

Takođe, sličnu situaciju možemo primeniti i na sledećem primeru:

  • I am going to study medicine after school (Prevod: Ja ću studirati medicinu posle škole) ili
  • I will study medicine after school. (Prevod: Ja ću studirati medicinu posle škole)

Pravilna rečenica glasi: I am going to study medicine after school

Zbog čega je ova rečenica ispravna? Zbog toga što govorimo o planu za budućnost koji je donet ranije i saopštavamo ga u „going to“ formi za izražavanje budućnosti. Future simple tense (will), u kojem je napisana druga rečenica, se koristi u potpuno drugačijim situacijama.

Koju zamku treba izbeći pre "hvatanja u koštac" sa gramatikom engleskog jezika?

Mnogi polaznici izgovaraju sledeće pre samog početka učenja gramatike engleskog jezika:

„Šta će meni gramatika? Meni je važno samo da se sporazumem, a za to su mi potebne nove reči, a sagovornik će me već razumeti“

Mnogima će ovo zvučati veoma ubedljivo, ali da naglasim da je ovakav pristup gramatici engleskog jezika potpuno pogrešan i kontaproduktivan.

Gramatika nije samo potrebna đacima i studentima prilikom testova, pismenih zadataka i pismenih i usmenih ispita. Ona je onaj začin i lepak koji naše reči drži pravilno na okupu, a ne razbacane kao klikere po zemlji da ih pokupimo kada nam zatrebaju.

Jednostavno, reči i gramatika postoje sami za sebe, ali NE FUNKCIONIŠU JEDNO BEZ DRUGOG. Da bismo uspešno komunicirali sa drugima nephodno je da gramatiku zajedno sa starim i novim rečima pravilno spakujemo i prenesemo sagovorniku kako u pisanoj formi, tako i u direktnoj komunikaciji.

Zasto vredi uložiti trud u učenje gramatike engleskog?

Pravilno korišćenje gramatike engleskog jezika stvara Vam osećaj sigurnosti i slobode u komunikaciji što će vaš sagovornik itekako primetiti i izuzetno poštovati.

Nemojte se obazirati na pogrešna tumačenja i dogme vezane za gramatiku engleskog jezika kao tešku, nepotrebnu i suvišnu u komunikaciji. Kad počnete pravilno da je koristite i sami ćete shvatiti njenu važnost i značaj.

Pristup gramatici engleskog, koji smo dali u ovom tekstu, će Vam, ako ga se budete pridržavali, biti od velike pomoći pri učenju gramatike. Pokrili smo važnost gramatike engleskog jezika, šta je najbitnije za njeno uspešno savladavanje i otkrili smo zamku pri učenju iste. Možete to znanje iskoristiti da idete ispravnim i najbržim smerom u njenom savladavanju.