Scroll to top
Časovi engleskog jezika © 2019, Miodrag Kostić

Testovi


ispravan način učenja

Testovi engleskog jezika Tenses - vremena

Ovde imamo prilike da vidimo neke primere u rešavanju GRAMATIČKIH VEŽBI sa odgovarajućim objašnjenjima koja su vezana za pravilni odabir VREMENA U ENGLESKOM JEZIKU.

Pozabavićemo se testovima koji pokrivaju sledeća vremena:

  • Present Simple Or Present Continuous Tense (prosto ili trajno sadašnje vreme)

  • Past Simple Or Past Continuous Tense (prosto ili trajno prošlo vreme)

  • Present Perfect Simple Tense Or Past Simple Tense (sadasnji perfekt ili prosto prošlo vreme)

  • Future Forms (buduća vremena) going to or future simple tense (prosto buduće vreme)

  • Past Simple Tense Or Past Perfect Simple Tense (prosto prošlo vreme ili prošli perfekt)

Present Simple Or Present Continuous Tense (prosto ili trajno sadašnje vreme)

1. Emily is a writer. She ___________________ books for children.
a). is writing
b). writes

Ispravan odgovor je B zbog toga što je reč o uobičajnoj radnji koja je vezana za njeno zanimanje, a ne o radnji koja se dešava u trenutku govora ili koja traje.

2. Where are Michael and Jane? They _____________________ Tv in the living room.
A. are watching
B. watch

Ispravan odgovor je A zbog toga što je reč o radnji koja traje u trenutku kada o njoj razgovaramo.

3. Would you like some tea? No, thank you I _______________________ tea.
A. am not drinking
B. don’t drink

Ispravan odgovor je B zbog toga što je reč o radnji koja je uobičajna.

4. Helen is not in her office. She _______________________ to somebody outside.
A. is talking
B. talks

Ispravan odgovor je A zbog toga što je reč o radnji koja traje dok mi o njoj razgovaramo.

Slični tekstovi,
koji Vas još mogu interesovati:

Past Simple Or Past Continuous Tense (prosto ili trajno prošlo vreme)

1. I _______________________ TV at the time of the game.
A. was watching
B. watched

Ispravan odgovor je A zbog toga što je ta radnja trajala u prošlosti kada mi o njoj razgovaramo.

2. She _______________________ an interesting novel last year.
A. was writing
B. wrote

Ispravan odgovor je B zato što je reč o radnji koja je okončana u jednom trenutku u prošlosti i tačno znamo kada se to desilo.

3. While I ________________ my homework my mum ______________ a pizza.
A1. was doing
B1. did
A2. was making
B2. made

Ispravni odgovori su A1 i A2 zato što je reč o radnjama koje su trajale u prošlosti kada mi o njima razgovaramo i jedna drugu nisu ometale.

4. We ___________________ outside in the garden when it _________________ to rain.
A1. were playing
B1. played
A2. was starting
B2. started

Ispravni odgovori -*/su A1 i B2 zato sto je u slucaju A1 rec o radnji koja je trajala u prošlosti i koja je bila prekinuta jednom kratkom radnjim u prošlosti (B2 – PAST SIMPLE TENSE).

Present Perfect Simple Tense Or Past Simple Tense (sadasnji perfekt ili prosto prošlo vreme)

1. How many times _____________________________________ you _______________________ to the cinema this month?
A. have/gone
B. did/go

Ispravan odgovor je A zbog toga što je reč o radnji koja trenutno gotova, ali period u kome je ta radnja okončana još nije gotov tako da je otvorena mogućnost da se ta radnja okonča zato što tekući mesec još uvek traje.

2. It _______________________ very much last winter.
A. didn’t snow
B. hasn’t snowed

Ispravan odgovor je A zbog toga što govorimo o završenoj radnji u prošlosti i precizno znamo kada je ta radnja okončana u prošlosti.

3. ________________ you ______________ the latest news? A bomb _______________________ in the station at 10 o’clock last night.
A1. have/heard
B1. did/hear
B2. has exploded
B2. exploded

Ispravan odgovor je A1 zato što govorimo samo o radnji koja se dogodila i završila u ne tako davnoj prošlosti i ne interesuje nas vreme kada se to desilo.

U sledećoj rečenici imamo potpuno suprotnu situaciju i govorimo o radnji koja se dogodila i završila u prošlosti, ali ovoga puta precizirano je vreme završetka radnje, tako da je ispravan odgovor B2 (past simple tense).

4. Look! Someone _______________________ the fridge door open again.
A. has left
B. left

Ispravan odgovor je A zato što je reč o radnji koja se desila i završila u bliskoj prošlosti ali nas vreme završetka radnje ne interesuje nego isključivo sama radnja ( present perfect simple tense).

Future Forms (buduća vremena) going to or future simple tense (prosto buduće vreme)

1. I _____________________ be a fireman when I grow up.
A. am going to
B. will

Ispravan odgovor je A zato sto govorimo o nameri, planu ili odluci vezanoj za budućnost koju smo doneli ranije i za takve situacije se koristi konstrukcija GOING TO.

2. My mum _______________________ make a chocolate cake on Saturday – as usual.
A. is going to
B. will

Ispravan odgovor je B zato što govorimo o radnji koja će se desiti u budućnosti i koju pomenuta osoba radi stalno, pa će to raditi i naredne subote i to spada u navike ili tipično ponašanje nekih osoba tako da je reč o FUTURE SIMPLE TENSE.

3. Oh my God? I forgot to bring my wallet. Don’t worry.
I _______________________ pay everything.
A. am going to
B. will

Ispravan odgovor je B jer govorimo o odluci da ćemo nesto uraditi, ali takođe i o odluci koju smo doneli u tenutku govora, a da je pre toga nismo isplanirali. U takvim situacijama se koristi FUTURE SIMPLE TENSE.

4. Look! This is Susan, I didn’t know she is pregnant. She _______________________ have a baby.
A. is going to
B. will

Ispravan odgovor je A, jer vidimo da će se neka radnja desiti u budućnosti zato što nam sve okolnosti na to ukazuju i za takve radnje u budućnosti se koristi konstrukcija GOING TO.

Past Simple Tense Or Past Perfect Simple Tense (prosto prošlo vreme ili prošli perfekt)

1. When we returned home we _______________________ that someone _______________________ the windows.
A1. saw
B1. had seen
A2. smashed
B2. had smashed

Ispravni su odgovori A1 i B2 zbog toga što se radnja B2 dogodila pre prve prošle radnje, tako da je je ona u PAST PERFECT SIMPLE TENSE. Radnja A1 je bliža sadašnjosti, a radnja B2 je udaljenija od sadašnjosti i između ove dve radnje postoje vremenska distanca i nisu se dešavale jedna za drugom.

2. Paula ___________________________ her favorite cup and she _______________________ to cry.
A1.dropped
B1.had dropped
A2.started
B2.had started

Ispravni odgovori su A1 i A2 i obe radnje su u PAST SIMPLE TENSE zato što su se desavale neposredno jedna posle druge i ne postoji vremenska distanca u prošlosti izmedju te dve radnje.

3. Johnny _______________________ seven years in prison because the things he _______________________ were wrong.
A1. spent
B1. had spent
A2. did
B2. had done

Ispravni odgovori su B2 ( PAST PERFECT SIMPLE TENSE) zato što govorimo o radnji koja se dogodila pre prve radnje i između njih postoji vremenska razlika (pre odlaska u zatvor) i A1 zato što je prva radnja bliza sadašnjosti (PAST SIMPLE TENSE).

4. David _______________________ his ticket the week before, so I don’t understand why he _______________________ to get in without paying.
A1. bought
B1. had bought
A2. tried
B2. had tried

Ispravan odgovor je B1 zato što se ta radnja dogodila pre Dejvidovog pokušaja da uđe (kupio je kartu nedelju dana pre pokušaja da uđe besplatno, a imao je kartu) i ona je u PAST PERFECT SIMPLE TENSE zbog toga što je prvo kupio kartu, pa je tek nedelju dana posle toga pokušao da uđe bez karte, tako da je u slučaju druge radnje ispravan odgovor A2 zato što je ta radnja bliža prošlosti i ona je u PAST SIMPLE TENSE.

Ovo su samo neki od primera kako funkcioniše pravilna upotreba VREMENA u Engleskom jeziku. Razumljivo je da to izgleda prilično neprijemčivo nekome ko je početnik ili ko je tek zakoračio u problematiku zvanu VREMENA, ali stalnim obnavljanjem i vežbanjem vaše znanje u prepoznavanju situacija biće kvalitetnije, a samim tim će rešavanje ovakvih vežbanja biti jednostavnije.

Prilikom usvajanja znanja vezanog za VREMENA u engleskom jeziku biće Vam omogućena lakša komunikacija što je logičan nastavak upotrebe vašeg znanja kroz konverzaciju sa Vašim sagovornicima.