Scroll to top
Časovi engleskog jezika © 2019, Miodrag Kostić

Kako naučiti engleski?


ispravan način učenja

Kako naučiti engleski ―
Dve važne stvari koje treba da znate ako hoćete najlakše da naučite engleski jezik

Ako ste odlučili da krenete sa učenjem engleskog jezika ili bilo kog drugog stranog jezika treba znati da sama volja ili odluka da se krene sa učenjem nije dovoljna da bi se kvalitetno savladao strani jezik.

O čemu se radi? Postoji ispravan način učenja jezika i postoje zamke u koje, pritom, ne bi smeli da upadnete.

Konkretno, objasnićemo sledeće stvari u ovom tekstu:

  • Kako bi trebalo učiti engleski jezik?

  • Koje su sve zamke na koje možete naići prilikom učenja engleskog jezika?

Kako bi trebalo učiti engleski jezik?

-Pre učenja engleskog jezika prva stvar koju treba da odredite jeste, koji je Vaš tekući nivo znanja, odnosno, kom nivou znanja hoćete da se posvetite (početni, srednji ili viši nivo)? Ovo je dobar savet koji se uvek isplati, jer znate odakle dolazite i znate svoj cilj.

Primera radi, tako nećete trošiti vreme(i živce) pokušavajuci da savladate komplikovanije gramatičke strukture za koje vam je neophodno određeno predznanje.

Takođe, kada znate koji nivo znanja hoćete da dostignete, možete napraviti plan rada sa profesorom, i da na taj način odredite vremenski period u okviru kojeg možete doći do željenog nivoa znanja. To će Vam dati više slobode u odlučivanju i više slobodnog vremena, da učenje jezika uskladite sa vremenom potrebnim za postizanje drugih profesionalnih ili ličnih ciljeva i obaveza.

-Sledeće što je važno je pravilno odabrati odgovarajući tempo rada i disciplinovano ga se pridržavati. To znači da treba da odaberete 1 ili 2 dana u nedelji kada ćete učiti jezik i da ne preskačete odabrane termine. Ovo je takođe važno, zbog toga što učenje novog gradiva u određeno vreme pomaže da se isto lakše usvoji.

-Takođe, izuzezno je bitno da redovno obnavljate usvojeno gradivo i van časova. Redovno obnavljanje će pomoci bržem usvajanju gradiva, što će Vam podići samopouzdanje, a to će za posledicu imati brži tempo učenja.

-Na kraju, potrebno je da vežbate u isto vreme čitanje, pisanje i konverzaciju. Ovo je ključni savet, koji će izuzetno ubrzati Vaše savladanje engleskog jezika.

Svi ovi saveti, redovno primenjivani, će značajno ubrzati Vaše učenje engleskog jezika, pod uslovom da prethodno ne upadnete u neku od zamki na koje možete naići prilikom započinjanja avanture učenja engleskog jezika…

Koje su sve zamke na koje možete naići prilikom učenja engleskog jezika?

Postoji jedna izreka koja glasi:„Nisam dovoljno bogat da kupujem jeftine stvari“.

U skladu sa tom izrekom, prva zamka na koju ćete naići ili ste već naišli jeste „vrlo povoljno učenje“ (što se tiče vremena, novca i truda) engleskog za n dana(7 dana, 20 dana itd.) kao i samo učenje leksike bez gramatike. Kako najlakse nauciti engleski? Definitivno ne na ovaj način.

Nijedna struka, a pogotovo jezik koji je živa stvar, ne može se naučiti u kratkom vremenu. Za učenje jezika potrebno je vreme i konstantna vežba.

Primera radi, štamparija Oksfordskog Univerziteta objavljuje knjigu za početni nivo engleskog jezika od 40 lekcija, tako da, po ovom autoritetu, ne može biti ni govora o učenju engleskog jezika za kratko vreme.

Pored toga, samo učenje ogromne količine novih reči bez odgovarajućeg gramatičkog temelja, kao kohezivnog elementa za te reči, stvara ogromne probleme u komunikaciji (tzv. tarzan english).

Na kraju, resurse koje ste hteli na ovaj način da uštedite (vreme, novac i trud) ćete zapravo još više potrošiti i to nepotrebno, kao što i oslikava gore pomenuta izreka.

Sledeća zamka u koju možete upasti jesu predavanja na engleskom jeziku.

Postoje škole koje nude predavanja na stranom jeziku koji hoćete da učite. Kao početnik, nećete razumeti većinu ovakvih predavanja i stvoriće Vam konfuziju i strah od daljeg rada.

Kada se uči novi jezik mozak u početku pravi vezu između maternjeg jezika i jezika koji se uči. Samo vrlo mala deca mogu da nauče strani jezik na sluh. Za starije je potrebno stvarati vezu maternjeg i stranog jezika po određenim pravilima.

Ako budete upali u ovu zamku forsiraćete se da usvojite način rada koji Vam nikako neće odgovarati. Ono što je zapravo potrebno je da se način objašnjavanja prilagodi nivou Vašeg postojećeg znanja i da to bude prihvatljivo na način na koji to možete da usvojite.

Poslednja zamka na koju možete naići – i ona koja je najmanje očigledna – jeste rad u grupi u odnosu na individualni rad. Zašto je ovo zamka? Iz nekoliko razloga.

Pre svega, bićete u grupi sa polaznicima, koji će postavljati za vas nerelevantna pitanja, trošeći Vaše vreme i vreme ostalih učesnika u nastavi. Takođe, Vaš red za odgovaranje ili za Vaša pitanja dolazi na svakih 15 minuta(vreme može varirati u zavisnosti od veličine grupe – ovde je dato za prosečnu grupu od 6-8 polaznika).

Za razliku od rada u grupi, individualni rad doprinosi potpunoj posvećenosti nastavnika učeniku i učenika nastavniku čime se stvara mogućnost da se svaka tema kvalitetnije obradi.

Sa savetima iznetim u ovom tekstu moći ćete da izbegnete zamke koje vrebaju i da se najlakše krećete ka Vašem uspešnom savladavanju engleskog jezika. Obradili smo teme kako bi trebalo učiti engleski jezik i koje su sve zamke na koje možete naići prilikom učenja engleskog jezika. Ako iskoristite ovo znanje i krenete da učite engleski na pravi način rezultati će Vas sigurno obradovati.:)