Scroll to top
Časovi engleskog jezika © 2019, Miodrag Kostić

Engleski za decu


ispravan način učenja

Engleski za decu ―
odluka sa nekoliko važnih činilaca

Kada roditelji donose odluku da li da njihovo dete(ili deca) krene sa učenjem engleskog jezika ono što je važno jeste da se od samog starta postave prava pitanja. Takođe je važno i da se shvati korisnost učenja engleskog jezika, što većina roditelja, koji se odlučuju na ovaj korak, uostalom i znaju.

U ovom tekstu daćemo odgovore na najbitnija pitanja koja bi roditelji trebali sebi da postave pre konačne odluke kada njihova deca treba da počnu sa učenjem engleskog jezika:

  • Kada je pravi trenutak da se počne sa učenjem engleskog?

  • Šta je zapravo bitno da časovi engleskog za decu obuhvate?

  • Zašto engleski jezik treba učiti od "malih nogu"?

Kada je pravi trenutak da se počne sa učenjem engleskog?

Pre samog početka učenja engleskog jezika za decu prvo pitanje koje većina roditelja sebi postavlja jeste:

„Kada je pravi trenutak da se počne sa učenjem“?

Video postavljen na ovoj stranici vam može pomoći oko odluke kada je pravo vreme za početak učenja i još bitnije, kako treba učiti i usvajati nova znanja (asocijativno).

Predavač, dr Ranko Rajović, izvršni direktor MENSA Srbije i predsednik svetskog MENSA komiteta darovite dece, govori o značaju, tipovima i idealnom vremenu razvitka moždanih sinapsi koje su zaslužne za razvoj intelektualnih sposobnosti(tj. kada je idealno vreme za početak učenja), kao i o tome kakve igre usporavaju ili oštećuju razvoj dece.

Spomenut je i značaj asocijativnog načina učenja, ne samo radi lakšeg pamćenja i usvajanja znanja (što je mnogo puta u praksi i potvrđeno), već prvenstveno radi pravilnog razvoja mozga.

Ako trenutno nemate vremena da pogledate celo predavanje, koje traje 37 minuta, negde od 11 minuta se nalazi obrazložen odgovor na pitanje kada treba krenuti sa učenjem tj. kada je optimalno doba za razvoj novih sposobnosti i usvajanje novih znanja kod dece: JEZIKA, simbola, brojeva (odnosno, koje je doba kada dolazi do najvećeg razvitka sinapsi kod dece?).

Dalje, oko 16:30 dati su neki primeri kako dete razvija svoje sinapse i na kraju, od 33 minuta o značaju asocijativnog učenja u ranoj stimulaciji mozga i opet o dobu kada je optimalno krenuti sa učenjem.

Ako imate vremena odgledajte celo predavanje – vreme će proći dok trepnete, jer je predavanje jako zanimljivo, a koristiće i vašoj deci i vama da ga odgledate.

Naravno, odluka za trenutak početka učenja je vaša, dragi roditelji, a to treba da je trenutak koji će vašem detetu pomoći da pravilno usvaja najjednostavnije reči, male konstrukcije koje će mu kasnije predstavljati izvanrednu osnovu da nadgradi stečeno znanje. U tom smislu se nadam da Vam je dato predavanje bilo od pomoći.

Slični tekstovi,
koji Vas još mogu interesovati:

Šta je zapravo bitno da časovi engleskog za decu obuhvate?

Za malu decu je važno da steknu prvo znanja vezana za okolinu i za stvari koje najčešće viđaju, koriste i koje ih okružuju, dakle da asociraju predmete, stvari iz okoline sa pojmovima engleskog jezika.

Na tako usvojeno znanje lako je nadgraditi sledeći nivo znanja zato što takva deca već imaju stečenu naviku usvajanja znanja engleskog jezika za decu.

Takođe, važno je da se upitate šta Vi očekujete od nastave engleskog jezika za decu, odnosno, šta biste voleli da Vaše dete nauči u uzrastu u kom ste odlučili da ono krene sa učenjem engleskog jezika.

Zašto engleski jezik treba učiti od "malih nogu"?

Svi smo svesni da se engleski jezik nametnuo kao jezik koji dominira međunarodnom komunikacijom i potreba njegovog učenja je od izuzetnog značaja kako za individalno tako i za poslovno usavršavnje.

Što ranije Vaša deca počnu sa učenjem engleskog to će i njihovo samopuzdanje u komunikaciji jačati.

Ulaganje u učenje engleskog jezika u ranom uzrastu je nešto što bi trebalo da postane baza za dalje učenje i usavršavanje u osnovnoj i srednjoj školi i naravno tokom studija.

Nadam se da vam je ovaj tekst ukazao na važna pitanja koja bi roditelji trebali sebi da postave što se tiče učenja engleskog za decu. Predočili smo da li i kada je najbolje da deca počnu sa učenjem engleskog jezika i šta časovi engleskog za decu treba da obuhvataju. Nadam se da će Vam sve izneseno pomoći da odaberete ritam rada koji je najbolji za budućnost Vaše dece.